کابل های تک هادی (سیم قلاب)

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
3132-22-1-0500-008-1-TS

3132-22-1-0500-008-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG ORANGE 500'

در انبار: ۱٬۷۲۸

$81.00000

3239-18-1-0500-001-1-TS

3239-18-1-0500-001-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 500'

در انبار: ۶۸۶

$160.32000

10368-26-1-0500-008-1-TS

10368-26-1-0500-008-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 26AWG ORANGE 500'

در انبار: ۳٬۰۹۷

$38.74000

1330-20-1-0500-006-1-TS

1330-20-1-0500-006-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 20AWG BROWN 500'

در انبار: ۳۷۹

$315.90250

3239-22-1-0500-002-1-TS

3239-22-1-0500-002-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 500'

در انبار: ۱٬۵۹۶

$93.96000

1430-22-1-0500-004-1-TS

1430-22-1-0500-004-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG RED 500'

در انبار: ۲٬۴۵۶

$52.92000

3386-20-1-0500-002-1-TS

3386-20-1-0500-002-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 500'

در انبار: ۱٬۵۶۷

$95.70000

3385-18-1-0500-007-1-TS

3385-18-1-0500-007-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 500'

در انبار: ۱٬۰۸۹

$100.92000

1672-24-1-0500-010-1-TS

1672-24-1-0500-010-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 24AWG VIOLET 500'

در انبار: ۲٬۲۲۲

$58.50000

11047-24-1-0500-005-1-TS

11047-24-1-0500-005-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 24AWG BLUE 500'

در انبار: ۲٬۰۵۶

$63.22000

3239-18-1-0500-010-1-TS

3239-18-1-0500-010-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 18AWG VIOLET 500'

در انبار: ۶۸۶

$160.32000

1672-24-1-0500-011-1-TS

1672-24-1-0500-011-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 24AWG GRN/YEL 500'

در انبار: ۲٬۲۲۲

$58.50000

10368-26-1-0500-011-1-TS

10368-26-1-0500-011-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 26AWG GRN/YEL 500'

در انبار: ۳٬۰۹۷

$38.74000

11047-18-1-0500-004-1-TS

11047-18-1-0500-004-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 18AWG RED 500'

در انبار: ۹۱۳

$120.41000

1430-20-1-0500-008-1-TS

1430-20-1-0500-008-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 20AWG ORANGE 500'

در انبار: ۱٬۷۷۷

$78.75000

3122-22-1-0500-005-1-TS

3122-22-1-0500-005-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG BLUE 500'

در انبار: ۱٬۵۷۷

$88.74000

1672-24-1-0500-002-1-TS

1672-24-1-0500-002-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 24AWG WHITE 500'

در انبار: ۲٬۲۲۲

$58.50000

3239-22-1-0500-004-1-TS

3239-22-1-0500-004-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG RED 500'

در انبار: ۱٬۵۹۶

$93.96000

3135-22-1-0500-001-1-TS

3135-22-1-0500-001-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 500'

در انبار: ۱٬۷۶۷

$79.20000

3132-18-1-0500-010-1-TS

3132-18-1-0500-010-1-TS

CnC Tech

HOOK-UP STRND 18AWG VIOLET 500'

در انبار: ۹۴۳

$116.58000

Top