جامپرهای روبان فلکس تخت، کابل

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
310-12-0100

310-12-0100

CnC Tech

CABLE FFC 12POS 0.020" 3.94"

در انبار: ۴۴٬۷۱۵

$2.46000

310-20-0051

310-20-0051

CnC Tech

CABLE FFC 20POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۴۴٬۷۱۵

$2.46000

310-40-0127

310-40-0127

CnC Tech

CABLE FFC 40POS 0.020" 5.00"

در انبار: ۲۵٬۲۴۲

$5.15000

310-20-0030

310-20-0030

CnC Tech

CABLE FFC 20POS 0.020" 1.18"

در انبار: ۳۸٬۵۹۶

$2.85000

311-10-0076

311-10-0076

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.039" 3.00"

در انبار: ۴۹٬۷۷۳

$2.21000

311-08-0051

311-08-0051

CnC Tech

CABLE FFC 8POS 0.039" 2.00"

در انبار: ۵۹٬۷۸۲

$1.84000

311-16-0051

311-16-0051

CnC Tech

CABLE FFC 16POS 0.039" 2.00"

در انبار: ۴۸٬۴۵۸

$2.27000

310-50-0051

310-50-0051

CnC Tech

CABLE FFC 50POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۳۶٬۱۴۴

$3.32000

310-06-0051

310-06-0051

CnC Tech

CABLE FFC 6POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۵۳٬۱۴۰

$2.07000

311-10-0102

311-10-0102

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.039" 4.00"

در انبار: ۴۶٬۸۰۸

$2.35000

310-24-0051

310-24-0051

CnC Tech

CABLE FFC 24POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۴۲٬۳۰۷

$2.60000

311-10-0152

311-10-0152

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.039" 6.00"

در انبار: ۴۰٬۷۴۰

$2.70000

310-04-0051

310-04-0051

CnC Tech

CABLE FFC 4POS 0.020" 2"

در انبار: ۴۴٬۳۵۴

$2.48000

310-04-0102

310-04-0102

CnC Tech

CABLE FFC 4POS 0.020" 4.00"

در انبار: ۴۳٬۱۳۷

$2.55000

310-10-0051

310-10-0051

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۵۲٬۱۳۲

$2.11000

310-40-0051

310-40-0051

CnC Tech

CABLE FFC 40POS 0.020" 2.00"

در انبار: ۳۶٬۱۴۴

$3.32000

310-10-0076

310-10-0076

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.020" 3.00"

در انبار: ۴۶٬۸۰۸

$2.35000

310-10-0127

310-10-0127

CnC Tech

CABLE FFC 10POS 0.020" 5.00"

در انبار: ۴۳٬۶۵۰

$2.52000

310-40-0076

310-40-0076

CnC Tech

CABLE FFC 40POS 0.020" 3.00"

در انبار: ۳۰٬۷۶۹

$3.90000

310-20-0076

310-20-0076

CnC Tech

CABLE FFC 20POS 0.020" 3.00"

در انبار: ۴۳٬۱۳۷

$2.55000

Top