برق، کابل های خط و کابل های توسعه

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
800-1808-2-SPT2-BL-0008F

800-1808-2-SPT2-BL-0008F

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA 1-15P TO CBL 8'

در انبار: ۲۴٬۱۶۳

$5.38000

800-1403-2-SJT0-BL-00200

800-1403-2-SJT0-BL-00200

CnC Tech

CORD 14AWG IEC320 RA - CBL 6.56'

در انبار: ۸٬۳۳۳

$13.20000

800-1801-2-SJT0-BL-00300-2

800-1801-2-SJT0-BL-00300-2

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA5-15P - CBL 9.84'

در انبار: ۹٬۰۰۱

$12.22000

800-1401-2-SJT0-BL-00150

800-1401-2-SJT0-BL-00150

CnC Tech

CORD 14AWG NEMA5-15P - CBL 4.92'

در انبار: ۹٬۴۳۳

$11.66000

800-1804-2-SPT2-BL-00200-1

800-1804-2-SPT2-BL-00200-1

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA 1-15P - C7 6.56'

در انبار: ۲۳٬۳۸۱

$5.56000

800-1401-2-SJT0-BL-00100

800-1401-2-SJT0-BL-00100

CnC Tech

CORD 14AWG NEMA5-15P - CBL 3.28'

در انبار: ۱۸٬۲۲۹

$7.68000

800-18-13D-WH-0015F

800-18-13D-WH-0015F

CnC Tech

CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 15'

در انبار: ۶٬۸۹۲

$15.96000

800-1403-2-SJT0-BL-00100-1

800-1403-2-SJT0-BL-00100-1

CnC Tech

CORD 14AWG IEC320 RA - CBL 3.28'

در انبار: ۲۰٬۰۰۰

$6.50000

800-1.25-20M-BL-00250

800-1.25-20M-BL-00250

CnC Tech

CORD JIS 8303 - IEC320-C13 8.20'

در انبار: ۹٬۵۲۳

$11.55000

800-12-38D-BL-08.2F

800-12-38D-BL-08.2F

CnC Tech

CRD 12AWG NEMAL5-20P - C19 8.2'

در انبار: ۳٬۸۱۵

$31.45000

800-1809-2-SPT2-BL-0006F-1

800-1809-2-SPT2-BL-0006F-1

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA 1-15P TO CBL 6'

در انبار: ۲۷٬۹۷۲

$4.29000

800-18-3-2-SPT2-BL-00200

800-18-3-2-SPT2-BL-00200

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA 1-15P - C7 6.56'

در انبار: ۲۴٬۷۶۱

$5.25000

800-0.75-2VX-BL-00200-1

800-0.75-2VX-BL-00200-1

CnC Tech

CRD CEE 7/7RA - IEC320-C13 6.56'

در انبار: ۱۶٬۵۵۶

$9.06000

800-12-32D-BL-0004F

800-12-32D-BL-0004F

CnC Tech

CORD 12AWG IEC320C20 - 320C19 4'

در انبار: ۶٬۲۳۵

$17.64000

800-12-32D-BL-0004F-1

800-12-32D-BL-0004F-1

CnC Tech

CORD 12AWG IEC320C20 - 320C19 4'

در انبار: ۶٬۱۷۲

$17.82000

800-1800-2-SVT0-BL-00150-1

800-1800-2-SVT0-BL-00150-1

CnC Tech

CORD 18AWG 320C14 - C13 4.92'

در انبار: ۱۸٬۰۴۱

$7.76000

800-18-2-2-SVT0-BL-00200

800-18-2-2-SVT0-BL-00200

CnC Tech

CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 6.56'

در انبار: ۱۵٬۶۰۷

$8.97000

800-1400-2-SJT0-BL-00200-1

800-1400-2-SJT0-BL-00200-1

CnC Tech

CORD 14AWG 320C14 - C13 6.56'

در انبار: ۷٬۸۵۷

$14.00000

800-1801-2-SVT0-BL-00300-2

800-1801-2-SVT0-BL-00300-2

CnC Tech

CORD 18AWG NEMA5-15P - CBL 9.84'

در انبار: ۹٬۸۶۵

$11.15000

800-18-13D-RE-0015F-1

800-18-13D-RE-0015F-1

CnC Tech

CRD 18AWG NEMA5-15P - 320C13 15'

در انبار: ۶٬۹۱۳

$15.91000

Top