کابل های فیبر نوری

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
914S-2-5-00300-PL

914S-2-5-00300-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-FC DUPLEX 3M

در انبار: ۵٬۵۳۵

$19.87000

913S-2-5-01000

913S-2-5-01000

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 10M

در انبار: ۴٬۶۶۶

$23.57000

913M-2-3-00700-G

913M-2-3-00700-G

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 7M

در انبار: ۴٬۳۷۸

$25.12000

912M-2-1-02000-PL

912M-2-1-02000-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 20M

در انبار: ۲٬۴۵۵

$48.86000

913S-2-5-02500

913S-2-5-02500

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 25M

در انبار: ۳٬۲۷۷

$36.61000

911M-2-3-01500-PL

911M-2-3-01500-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 15M

در انبار: ۲٬۷۲۶

$44.01000

933M-2-1-00100

933M-2-1-00100

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL ST-ST DUPLEX 1M

در انبار: ۷٬۴۱۲

$14.84000

933M-2-1-01500

933M-2-1-01500

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL ST-ST DUPLEX 15M

در انبار: ۳٬۶۶۷

$29.99000

911S-2-5-00300-PL

911S-2-5-00300-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 3M

در انبار: ۵٬۳۸۱

$20.44000

914S-2-5-02500

914S-2-5-02500

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-FC DUPLEX 25M

در انبار: ۳٬۲۴۳

$37.00000

911S-2-5-00200-PL

911S-2-5-00200-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 2M

در انبار: ۵٬۷۶۲

$19.09000

911M-2-3-02500-PL

911M-2-3-02500-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 25M

در انبار: ۲٬۰۲۹

$64.06000

913M-2-3-00500-G

913M-2-3-00500-G

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 5M

در انبار: ۵٬۰۴۳

$21.81000

933M-2-1-00500

933M-2-1-00500

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL ST-ST DUPLEX 5M

در انبار: ۵٬۲۶۳

$20.90000

106-1242-BL-00200-5

106-1242-BL-00200-5

CnC Tech

TOSLINK CABLE PLUG-PLUG RA 2M

در انبار: ۱۰٬۰۰۹

$10.99000

911M-2-1-02000-PL

911M-2-1-02000-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 20M

در انبار: ۲٬۴۱۲

$49.74000

913M-2-1-00500

913M-2-1-00500

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 5M

در انبار: ۵٬۶۴۶

$19.48000

106-1242-BL-00150-5

106-1242-BL-00150-5

CnC Tech

TOSLINK CABLE PLUG-PLUG RA 1.5M

در انبار: ۱۵٬۰۶۰

$9.96000

912M-2-3-00200-PL

912M-2-3-00200-PL

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 2M

در انبار: ۵٬۲۹۶

$20.77000

912M-2-3-00300-G

912M-2-3-00300-G

CnC Tech

FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 3M

در انبار: ۵٬۸۸۲

$18.70000

Top