اتصالات مستطیلی - هدر، پین تخصصی

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
220-1-20-003

220-1-20-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 20POS GOLD

در انبار: ۶۲٬۵۰۰

$1.76000

220-1-40-006

220-1-40-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 40POS GOLD

در انبار: ۳۶٬۰۳۶

$3.33000

220-1-18-003

220-1-18-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 18POS GOLD

در انبار: ۶۶٬۶۶۶

$1.65000

220-1-24-006

220-1-24-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 24POS GOLD

در انبار: ۵۳٬۱۴۰

$2.07000

220-1-32-006

220-1-32-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 32POS GOLD

در انبار: ۴۱٬۹۸۴

$2.62000

220-1-06-003

220-1-06-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 6POS GOLD

در انبار: ۳۴۴٬۸۲۷

$0.29000

220-1-14-003

220-1-14-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 14POS GOLD

در انبار: ۸۵٬۲۷۱

$1.29000

220-1-08-003

220-1-08-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 8POS GOLD

در انبار: ۱۳۶٬۹۸۶

$0.73000

220-1-28-006

220-1-28-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 28POS GOLD

در انبار: ۴۳٬۳۰۷

$2.54000

220-1-16-003

220-1-16-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 16POS GOLD

در انبار: ۸۰٬۸۸۲

$1.36000

222-1-14-003

222-1-14-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 14POS GOLD

در انبار: ۵۲٬۱۳۲

$2.11000

222-1-28-006

222-1-28-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 28POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۰۰

$0.00000

222-1-32-006

222-1-32-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 32POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۰۱

$0.00000

222-1-18-003

222-1-18-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 18POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۰۴

$0.00000

222-1-24-006

222-1-24-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 24POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۰۶

$0.00000

222-1-08-003

222-1-08-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 8POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۰۸

$0.00000

222-1-40-006

222-1-40-006

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 40POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۱۰

$0.00000

222-1-20-003

222-1-20-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 20POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۱۲

$0.00000

222-1-16-003

222-1-16-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 16POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۱۳

$0.00000

222-1-06-003

222-1-06-003

CnC Tech

CONN HDR DIP MALE PIN 6POS GOLD

در انبار: ۳٬۷۱۴

$0.00000

Top